Tuesday, July 21, 2009

SUSUN LAPIS MASYARAKAT IRANUN


Masyarakat Iranun tradisional mempunyai susun lapis masyarakat berstrata, yang membahagikan anggotanya ke dalam kelas-kelas tertentu. Dalam susun lapis kelas sosial moden, kelas masyarakat didasarkan kepada kedudukan ekonomi atau berlandaskan kedudukan dalam hierarki keagamaan seperti sistem Hindu dan lain-lain. Tetapi, sistem kelas dalam masyarakat Iranun didasarkan kepada keturunan dan pengaruh. Oleh sebab sistem kelas dalam masyarakat Iranun tidak didasarkan kedudukan ekonomi ataupun agama maka susun lapis masyarakat Iranun tidak sesuai dirujuk sebagai kelas sosial. Melalui rangkaian ini setiap anggota mempunyai hubungan langsung dan jelas dari segi kedudukan sosialnya.


Dalam rangkaian ini, setiap anggota masyarakat mendapat perlindungan daripada anggota golongan atasan. Ini amat berbeza dengan susun lapis masyarakat lain. Dalam sistem hubungan perlindungan yang wujud dalam masyarakat Iranun, pihak yang berkuasa memberi perlindungan, sementara pihak yang dilindungi memberikan sumbangan yang sewajarnya kepada yang melindungi. Sumbangan ini sama ada berbentuk tenaga ataupun kebendaan. Yang dimaksudkan dengan sumbangan tenaga termasuklah kerja-kerja yang disumbangkan kepada pihak pelindung atau golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sumbangan kebendaan pula, termasuklah segala mata benda yang sesuai, yang dalam budaya Iranun dirujuk sebagai buis. Buis termasuklah hasil tanaman, hasil tangkapan (seperti ikan) dan yang seumpamanya. Kadarnya tidak ditetapkan melainkan jika ada lebihan, dan ia merupakan sumbangan ikhlas pihak penyumbang berkenaan. Melalui sistem buis ini jelas kelihatan hubungan sosial yang berlandaskan sifat tolong-menolong dan beri-memberi, “hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.


Umumnya terdapat tiga strata dalam susun lapis sosial masyarakat Iranun. Pertama, golongan bangsawan yang digelar:

 1. Sultan
 2. Radia Moda/Kabogatan
 3. Datu Keturunan

Kedua, golongan menengah yang terdiri daripada dua kumpulan:

 1. Menengah atas yang digelar
  • Datu Pengaruh
  • Datu Hadiah
 2. Menengah bawah yang digelar:
  • Dumata
  • Sakup

Kelompok ketiga merupakan golongan bawahan yang digelar:

1. Oripen

2. Baniaga

Dipetik dari: IRANUN Sejarah Dan Adat Tradisi oleh Datu Bandira Datu Alang.

1 comment:

Hati Seorang Wanita said...

A'kum...

Sdra Batu Gadung...saya ada cadangkan calon yang sdra kenal rapat kira genglah gitu...tolong beri komen sedikit