Tuesday, July 14, 2009

Berkata pada yang perlu


Barang siapa khianat akan dirinya,
Orang itu jangan engkau percaya.

Barang siapa menzalimi diri,
Kepada dia, jangan kau hampiri.

Daripada memuji diri hendaklah bersabar,
Biar daripada orang datangnya khabar.

Hindarkan diri daripada kejahatan,
Asuhan budi hendaklah diutamakan.

Aib orang janganlah dikata,
Aib diri janganlah dibuka.

Dengan bapa janganlah derhaka,
Nanti Tuhan menjadi murka.

Ibubapa janganlah leka,
Kepada anak-anak haruslah terbela.

Berkata pada yang perlu,
Kalau tidak lebih baik membisu.

Kalau kawan biar bersopan,
Nanti persahabatan terus berkekalan.

Hasil Nukilan: Nameless

No comments: