Saturday, May 9, 2009

Glosari Kewangan - sekuriti

Belian Margin (buying on margin)
Pembelian Sekuriti menggunakan wang tunai untuk sebagian daripada urusniaga, manakala sebahagian lagi dipinjam,dengan sekuriti berkenaan dijadikan cagaran bagi pinjaman ini.

Belian Semula (buy in)
Pembelian semula sekuriti oleh pihak berkuasa pasaran kerana kegagalan pelabur berkenaan membuat penghantaran skrip sesuatu sekuriti yang dijual sebelum ini pada tarikh yang ditetapkan. Biasanya pembelian ini dilakukan pada suatu aras harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran yang wujud ketika itu.

Bentuk Kepala & bahu (head & shoulder formation)
Carta harga atau volum dalam analisis sekuriti yang seolah-olah menyerupai dua bahu dan satu kepala di tengah-tengahnya. Bentuk ini biasanya digunakan oleh pengalisis sebagai panduan menjual atau membeli sekuriti.

Bentuk W (w formation)
Pola carta dalam analisis teknikal yang berbentuk W yang menunjukkan dua aras harga terendah yang pernah dicapai. Bianya bentuk ini memberi petanda yang harga pasaran akan naik.

Bon (bond)
Sekuriti hutang yang mempunyai tarikh matang tertentu, yang membayar semula pokok pada akhir tempoh matang dan membayar faedah yang tetap secara berkala berdasarkan kadar kupon tertentu.

Bon Berkupon Penuh (full coupon bond)
Bon yang kadar kuponnya bersamaan atau hampir sama dengan kadar faedah semasa di pasaran.

Bon Berkusyen (cushion bond)
Bon yang dijual pada harga premium dengan kadar kuponnya lebih tinggi daripada kadar faedah semasa di pasaran.

Bon Berkupon Semasa (current coupon bond)
Bon yang kadar kuponnya bersamaan atau hampir sama dengan kadar faedah semasa di pasaran.

Bon Berlaras Dua (double barreled bond)
Bon majlis tempatan atau majlis berkuasa tempatan (municipal) yang pembayaran pokok serta faedahnya disokong atau dijamin oleh pihak berkuasa yang menerbitkannya, berserta dengan entiti yang lebih besar daripadanya, seperti entiti kerajaan negeri atau kerajaan pusat.

No comments: